ÚLTIMES XIFRES
9 d'agost de 2019


Estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana


Dades provisionals
Juny de 2019


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de juny de 2019, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un descens del 3,9%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 2,6%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa en tots els sectors: en Agricultura (-5,5%), en Indústria (-4,8%), en Construcció (-3,7%) i en Servicis (-2,3%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics també ha disminuit respecte al mateix mes de l'any anterior un 4,6%.
Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL1.918.372-2,6-3,9-1,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca60.27126,7-5,50,1
Indústria646.6777,5-4,8-2,6
Extractives i refinació; energia51.2319,34,83,9
Alimentació, begudes i tabac88.0269,7-1,1-0,7
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro56.8007,1-10,2-7,0
Paper, cartó; arts gràfiques i edició28.8080,0-3,40,9
Química58.4135,22,33,2
Cautxú, plàstic i manufactures diverses69.3398,2-3,6-0,2
Productes minerals no metàl·lics194.3977,7-7,6-5,2
Metal·lúrgia35.7182,5-5,6-6,6
Màquines i transformats metàl·lics31.4486,63,53,2
Material de transport32.4989,6-19,9-9,9
Construcció i obres públiques18.869-7,9-3,71,0
Servicis712.026-0,1-2,3-0,5
Hostaleria; comerç i servicis369.8401,0-4,2-0,2
Transport i emmagatzemament118.8543,2-0,81,0
Administració i altres servicis públics; aigua i residus223.332-3,40,1-1,8
Usos domèstics478.807-18,1-4,6-1,3
No especificats1.723-15,1-4,90,4

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: