ÚLTIMES XIFRES
4 de setembre de 2020Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Juliol de 2020


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de juliol de 2020, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un descens del 9,5%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha augmentat un 16,2%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa en tots els sectors: en Agricultura (-19,3%), en Indústria (-14,5%), en Construcció (-12,7%) i en Servicis (-12,7%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha augmentat respecte al mateix mes de l'any anterior un 1,4%.

Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL1.940.46716,2-9,5-3,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca60.40318,5-19,3-5,8
Indústria553.778-0,1-14,5-4,4
Extractives i refinació; energia57.454-18,0-17,0-1,3
Alimentació, begudes i tabac81.0556,3-5,8-0,7
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro43.89615,4-20,0-10,1
Paper, cartó; arts gràfiques i edició25.9823,6-4,3-0,3
Química51.043-6,2-7,4-1,2
Cautxú, plàstic i manufactures diverses59.7458,8-12,6-3,7
Productes minerals no metàl·lics155.521-4,4-15,7-6,2
Metal·lúrgia17.883-22,1-50,9-10,0
Màquines i transformats metàl·lics31.10814,0-3,13,2
Material de transport30.09134,2-11,6-10,7
Construcció i obres públiques20.23525,6-12,7-2,9
Servicis693.50324,2-12,7-3,9
Hostaleria; comerç i servicis371.40239,2-13,1-5,5
Transport i emmagatzemament112.24919,3-11,1-3,5
Administració i altres servicis públics; aigua i residus209.8536,4-13,0-1,3
Usos domèstics610.21925,01,4-0,3
No especificats2.32831,83,4-0,4

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: