Estimació del consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana

    pagina  Últimes xifres: octubre de 2019


Estimació del consum d'energia elèctrica total i segons branques d'activitat.

Disponible en el Banc de Dades de Sèries, tema "Estimació del consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana".