Estimació del consum d'energia elèctrica


Avís: Amb la finalitat de proporcionar unes dades provisionals més ajustades al consum real, a partir de la publicació del 22 de juliol de 2020, les estimacions provisionals es revisaran cada vegada que es facen definitius els resultats d'un any anterior. Per a més informació es poden consultar les notes metodològiques.Estimació del consum d'energia elèctrica total i segons branques d'activitat. Dades definitives fins a 2017. Dades provisionals revisades amb data 22 de juliol de 2020.