Comerç Exterior i Intracomunitari. Dades definitives de 2018.

Amb data 29 de novembre de 2019 s'han publicat les dades definitives sobre comerç exterior i intracomunitari corresponents a 2018.

Les principals sèries amb dades desagregades a nivell mensual, provincial, segons tipus de béns i grups de destinació final poden consultar-se en el Banc de Dades de Sèries (BDS).

També s'ha actualitzat amb les dades definitives de 2018 la conjuntura de comerç exterior i intracomunitari