logoive

ÚLTIMES XIFRES
18 de juny de 2020


ESTIMACIONS DE LLARS A NIVELL SUBPROVINCIAL, 2019.
COMUNITAT VALENCIANA

PRINCIPALS RESULTATSLlars segons grandària

La grandària mitjana de les llars de la Comunitat Valenciana a 1 de gener de 2019 és 2,47, d'acord amb l'enquesta contínua de llars (ECL), i el nombre total de llars ha augmentat en unes 6.500 durant l'any 2018.

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees les comarques amb major grandària mitjana de llar són l'Alacantí (2,55), el Camp de Túria (2,55), i l'Horta Oest (2,54). D'altra banda, les comarques amb menor grandària mitjana de llar són el Alto Mijares (2,00), el Rincón de Ademuz (2,16) i el Valle de Ayora (2,16). Les comarques amb menor grandària mitjana de llar se situen a l'interior de les províncies de Castelló i València.


Grandària mitjana de les llars   Grandària mitjana de les llars per comarques


Respecte a l'any anterior, a 15 de les 34 comarques s'ha produït una disminució en el nombre de llars, i el percentatge de llars unipersonals ha augmentat a 26 comarques. Les comarques amb majors percentatges de llars unipersonals són el Alto Mijares (41,91), el Rincón de Ademuz (35,04) i el Valle de Ayora (34,86) i les comarques amb menor percentatge de llars unipersonals són el Baix Vinalopó (23,99), l'Alacantí (24,05) i el Camp de Túria (24,21).


Percentatge de llars unipersonals   Percentatge de llars unipersonals per comarques


Llars segons tipus

El percentatge de llars unipersonals de 65 i més anys sobre el total de llars unipersonals és major a comarques de l'interior de la província de Castelló i de València. Les comarques en què es dóna el major percentatge de persones de 65 i més anys entre les persones que viuen soles són el Alto Mijares (56,54), l'Alt Maestrat (55,78) i el Rincón de Ademuz (52,92).

Unipersonals de 65 o més anys per comarques


Les llars monoparentals en què hi ha almenys un fill menor de 25 anys en la llar representen un 4,91% del total de llars de la Comunitat Valenciana, segons l'ECL. Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques amb nombre absolut més gran de llars monoparentals amb algun fill menor de 25 anys són València (17.027), l'Alacantí (9.130) i l'Horta Oest (8.103) i les comarques amb majors percentatges de llars monoparentals amb algun fill menor de 25 anys, sobre el total de llars són l'Horta Oest (5,90), el Camp de Túria (5,65) i la Plana Alta (5,54).

Monoparentals amb algun fill menor de 25 per comarques

Llars segons tipus       Total       Unipersonal.
Menor de 65
Unipersonal.
65 o més anys
Monoparentals.
Algun fill menor de 25
      Altres      
Els Ports 1.940 308 327 76 1.229
L'Alt Maestrat 3.002 442 558 113 1.889
El Baix Maestrat 33.208 5.051 3.765 1.749 22.644
L'Alcalatén 6.636 1.104 867 305 4.359
La Plana Alta 98.525 15.721 9.286 5.462 68.055
La Plana Baixa 74.732 11.141 7.568 4.013 52.011
El Alto Palancia 10.197 1.612 1.502 420 6.663
El Alto Mijares 1.904 347 451 55 1.051
El Rincón de Ademuz 960 158 178 32 591
Los Serranos 7.231 1.226 1.240 250 4.515
El Camp de Túria 63.692 10.266 5.156 3.601 44.668
El Camp de Morvedre 36.852 5.721 4.296 1.829 25.006
L'Horta Nord 89.103 14.268 8.193 4.655 61.987
L'Horta Oest 137.273 20.741 12.642 8.103 95.787
València 322.689 53.252 36.526 17.027 215.884
L'Horta Sud 68.959 10.527 6.492 3.812 48.129
La Plana de Utiel-Requena 15.515 2.328 2.045 669 10.473
La Hoya de Buñol 17.479 2.863 1.857 845 11.914
El Valle de Ayora 4.448 734 817 155 2.743
La Ribera Alta 86.115 12.747 8.855 4.388 60.126
La Ribera Baixa 32.666 5.283 3.823 1.629 21.931
La Canal de Navarrés 6.556 1.000 921 281 4.354
La Costera 28.406 4.374 3.076 1.301 19.655
La Vall d'Albaida 35.369 5.504 3.892 1.743 24.229
La Safor 67.925 10.423 7.463 3.710 46.329
El Comtat 11.844 1.852 1.540 457 7.994
L'Alcoià 44.972 6.599 5.117 1.921 31.334
L'Alt Vinalopó 20.558 2.982 2.072 877 14.627
El Vinalopó Mitjà 68.011 9.625 7.465 2.853 48.068
La Marina Alta 77.301 12.089 10.589 2.780 51.842
La Marina Baixa 76.255 12.189 8.327 3.067 52.672
L'Alacantí 191.377 26.857 19.175 9.130 136.214
El Baix Vinalopó 117.648 16.787 11.437 5.110 84.315
El Baix Segura 139.271 20.848 17.084 5.631 95.708


NOTES METODOLÒGIQUES

Les estimacions de llars a nivell subprovincial són una estadística, de periodicitat anual, elaborada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Aquesta estadística té com a objectiu la generació d'informació sobre llars per a l'àmbit comarcal. Per a això es basa en l'enquesta contínua de llars (ECL) de l'Institut Nacional d'Estadítica (INE) i en la utilització de tècniques estadístiques d'estimació per a àrees xicotetes.

El procediment utilitzat consisteix, a grans trets, en l'establiment, en una primera fase, d'una persona de referència, per a cada llar de l'ECL, tenint en compte fonamentalment el tipus de llar i la situació en la llar de cada un dels seus membres. Una vegada assignada la persona de referència, mitjançant un model d'unitat mixt s'estimen unes taxes de persona de referència de la llar segons sexe i edat a nivell comarcal. Aplicant aquestes taxes a la població resident en habitatges familiars, deduïda de les estimacions de població, s'obtenen unes estimacions de llars segons sexe i edat de la persona de referència i per tant una estimació del nombre total de llars per a l'àmbit comarcal. Finalment a partir d'aquesta estimació del nombre total de llars s'obté una estimació de les llars segons grandària. També s'han estimat unes taxes de persona de referència de la llar per edat i sexe de la persona de referència i tipus de llar que permeten obtindre unes estimacions de llars segons tipus.


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Estimacions de llars a nivell subprovincial