ÚLTIMES XIFRES
13 d’octubre de 2020


Indicadors de confiança empresarial de la Comunitat Valenciana

Quart trimestre de 2020PRINCIPALS RESULTATS

• L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 12,0% en el quart trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior.

• El 9,3% dels establiments empresarials preveuen un trimestre favorable i el 44,6% són pessimistes sobre la marxa del seu negoci.

Evolució de l´índex de confiança empresarial harmonitzat

L´índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de la Comunitat Valenciana augmenta un 12,0% en el quart trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior.


Índex de confiança empresarial harmonitzat

Quart trimestre 2020. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)

El 9,3% dels gestors d´establiments empresarials considera que la marxa del seu negoci serà favorable en el quart trimestre de 2020, mentre que el 44,6% opina que serà desfavorable. El 46,1% restant considera que serà normal.

La diferència o saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables se situa en -35,3 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -45,3 del trimestre anterior.

Opinions respecte al trimestre que comença (expectatives)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2018 IV 25,9 60,0 14,1 11,8
2019 I 19,1 63,6 17,3 1,8
II 24,1 60,6 15,3 8,8
III 22,7 59,4 17,9 4,8
IV 20,8 62,9 16,3 4,5
2020 I 17,4 63,6 19,0 -1,6
II 5,3 17,3 77,4 -72,1
III 8,6 37,5 53,9 -45,3
IV 9,3 46,1 44,6 -35,3

Evolució del saldo d´expectatives

Quart trimestre 2020

Índex confiança empresarial harmonitzatOpinions respecte al trimestre que finalitza (situació)

El 9,6% dels gestors d´establiments empresarials ha tingut una opinió favorable sobre la marxa del seu negoci en el trimestre precedent. D´altra banda el 48,3% ha opinat de forma desfavorable.

La diferència o saldo entre els percentatges de respostes favorables i desfavorables referides al trimestre finalitzat se situa en -38,7 punts per al total de la Comunitat Valenciana, enfront dels -63,0 del trimestre precedent.

Opinions respecte al trimestre finalitzat (situació)
Any Trim. Favorables(%)
(optimistes)
Normals (%) Desfavorables (%)
(pessimistes)
Saldo
(optimistes-pessimistes)
2018 IV 22,5 60,0 17,5 5,0
2019 I 25,4 58,3 16,3 9,1
II 21,9 58,4 19,7 2,2
III 26,0 58,3 15,7 10,3
IV 22,2 60,3 17,5 4,7
2020 I 25,3 58,1 16,6 8,7
II 13,1 40,4 46,5 -33,4
III 6,2 24,6 69,2 -63,0
IV 9,6 42,1 48,3 -38,7

Evolució del saldo de situació

Quart trimestre 2020

Índex confiança empresarial harmonitzatÍndex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Tots els sectors analitzats augmenten la confiança respecte al trimestre anterior. El major augment l'experimenta el sector industrial (18,8%) i el creixement més moderat es registra en el sector comerç (4,6%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per sectors d´activitat

Quart trimestre 2020. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Totes les grandàries d'establiments analitzats augmenten la confiança respecte al trimestre anterior. El creixement més notable és l'aconseguit pel col·lectiu d'establiments de menys de 10 assalariats (13,6%) i el menor creixement s'experimenta en el col·lectiu d'establiments de més de 1.000 assalariats (6,4%).

Índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària dels establiments

Quart trimestre 2020. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat


Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

La confiança empresarial en el quart trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior augmenta en les tres províncies de la Comunitat. A la província de València augmenta un 14,9%, a la província de Castelló un 11,4%, mentre que a la província d'Alacant l'increment és del 9,6%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per províncies

Quart trimestre 2020. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

La confiança empresarial augmenta en el quart trimestre de 2020 respecte al trimestre anterior en totes les comunitats autònomes. L´índex nacional registra una variació del 10,5%.

Índex de confiança empresarial harmonitzat per comunitats autònomes

Quart trimestre 2020. Taxa trimestral (percentatge)

Índex confiança empresarial harmonitzat

Font: INE

Pot obtindre´s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Economia > Empreses > Indicadors de confiança empresarial).Nota metodològica

Els indicadors de confiança empresarial (d´ara en avant ICE) és una operació estadística de periodicitat trimestral, l´objectiu de la qual és conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Per a elaborar els indicadors de confiança empresarial, es recullen les opinions dels gestors dels establiments sobre la situació del seu negoci en el trimestre passat i sobre les seues expectatives en el trimestre entrant. Els ICE produeixen trimestralment un indicador de situació, un altre d´expectatives i un índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), síntesi dels anteriors. Un major nivell de detall pot trobar-se en la metodologia d´aquesta operació.

A partir del segon trimestre de 2018, la Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va començar la seua participació en els ICE mitjançant una ampliació de mostra que produeix resultats representatius per a la Comunitat Valenciana, desagregats per sector d´activitat, dimensió de l´establiment i província.