logoive

ÚLTIMES XIFRES
8 de maig de 2019


INDICADORS DEMOGRÀFICS SUBPROVINCIALS. NATALITAT I MORTALITAT, 2017.
COMUNITAT VALENCIANA
INTRODUCCIÓ

A l'hora d'interpretar els indicadors que s'hi presenten, cal tindre en compte que el valor d'un indicador demogràfic està influenciat per multitud de variables, però és indubtable que l'estructura per edat de la població és una de les que exerceix major efecte, especialment en aquells indicadors més simples que no la tenen en compte per al seu càlcul, com són les taxes brutes de natalitat i mortalitat i en menor grau la taxa global de fecunditat.

Així, en general, la taxa bruta de natalitat és menor en poblacions envellides i major en poblacions joves, mentre que amb la taxa bruta de mortalitat succeeix el contrari. Aquesta és major en poblacions envellides i menor en poblacions joves. Alternativament, els indicadors com l'índex sintètic de fecunditat i les esperances de vida es calculen tenint en compte l'estructura per edat de la població i açò té com a conseqüència que els seus resultats s'hi vegen menys influenciats.


PRINCIPALS RESULTATS

Natalitat

Taxa bruta de natalitat

• La taxa bruta de natalitat per a l'any 2017 de les diferents comarques de la Comunitat Valenciana varia entre 4,26‰ i 9,08‰.

• Les comarques amb menor taxa bruta de natalitat són El Alto Mijares, El Rincón de Ademuz i El Valle de Ayora.

• Les comarques amb major taxa bruta de natalitat són l'Horta Sud, el Baix Vinalopó i l'Horta Oest.

Taxa global de fecunditat

• La taxa global de fecunditat varia entre 27,83‰ i 39,09‰.

• Les comarques amb menor taxa global de fecunditat són El Alto Mijares, El Rincón de Ademuz i La Canal de Navarrés.

• Les comarques amb major taxa global de fecunditat són el Baix Maestrat, el Baix Vinalopó i l'Horta Sud.

Indicador sintètic de fecunditat

• L'indicador sintètic de fecunditat varia entre 0,99 i 1,44 fills per dona.

• Les comarques amb menor índex sintètic de fecunditat són El Alto Mijares, La Canal de Navarrés i El Rincón de Ademuz.

• Les comarques amb major índex sintètic de fecunditat són el Baix Maestrat, la Ribera Alta i el Baix Segura.

Edat mitjana a la maternitat

• L'edat mitjana a la maternitat varia entre 30,85 i 32,70 anys.

• Les comarques amb menor edat mitjana a la maternitat són el Baix Segura, el Baix Maestrat i la Ribera Alta .

• Les comarques amb edat mitjana a la maternitat més elevada són València, l'Horta Nord i La Plana de Utiel-Requena.

Edat mitjana al naixement del primer fill

• L'edat mitjana de les mares al naixement del primer fill varia entre 29,33 i 31,66 anys.

• Les comarques amb menor edat mitjana al naixement del primer fill són el Baix Segura, la Ribera Alta i el Baix Maestrat.

• Les comarques amb edat mitjana al naixement del primer fill més elevada són València, l'Horta Nord i el Camp de Túria.


Comarca  Taxa bruta
 natalitat
 Taxa global
 fecunditat
 Indicador
 sintètic
 fecunditat
 Edat mitjana
 maternitat
 Edat mitjana
 naixement
 primer fill
Els Ports 5,99 33,90 1,21 31,92 30,69
L'Alt Maestrat 6,53 37,11 1,33 32,17 30,88
El Baix Maestrat 8,41 39,09 1,44 31,29 30,06
L'Alcalatén 7,05 34,22 1,22 32,18 31,12
La Plana Alta 8,63 37,19 1,35 31,89 30,79
La Plana Baixa 8,58 37,75 1,36 31,78 30,54
El Alto Palancia 6,51 33,12 1,19 32,24 30,83
El Alto Mijares 4,26 27,83 0,99 31,88 30,72
El Rincón de Ademuz 5,02 30,26 1,16 31,83 30,69
Los Serranos 6,28 35,68 1,27 31,95 30,73
El Camp de Túria 8,54 37,02 1,36 32,24 31,14
El Camp de Morvedre 7,99 37,19 1,33 31,85 30,64
L'Horta Nord 8,27 35,27 1,24 32,66 31,53
L'Horta Oest 9,02 38,53 1,37 31,94 30,73
València 8,06 35,93 1,25 32,70 31,66
L'Horta Sud 9,08 38,78 1,36 32,13 30,99
La Plana de Utiel-Requena 7,27 35,56 1,26 32,35 31,01
La Hoya de Buñol 7,44 34,55 1,29 31,79 30,47
El Valle de Ayora 5,62 31,69 1,18 32,29 31,07
La Ribera Alta 8,57 38,77 1,40 31,30 29,98
La Ribera Baixa 7,71 35,52 1,26 32,06 30,79
La Canal de Navarrés 6,19 30,95 1,14 32,15 30,84
La Costera 7,77 35,19 1,27 32,15 31,04
La Vall d'Albaida 7,60 34,68 1,27 32,23 30,94
La Safor 7,70 34,93 1,30 31,47 30,23
El Comtat 7,36 36,60 1,33 32,00 30,82
L'Alcoià 7,64 35,44 1,28 32,24 30,97
L'Alt Vinalopó 8,50 38,73 1,35 32,16 30,99
El Vinalopó Mitjà 8,21 37,07 1,32 31,97 30,68
La Marina Alta 6,87 33,81 1,24 31,73 30,53
La Marina Baixa 7,42 33,27 1,17 31,48 30,29
L'Alacantí 8,11 35,11 1,26 31,90 30,76
El Baix Vinalopó 9,04 39,08 1,36 31,82 30,43
El Baix Segura 8,09 38,15 1,39 30,85 29,33


Indicador sintètic de fecunditat


Mortalitat

Taxa bruta de mortalitat

• La taxa bruta de mortalitat per a l'any 2017 de les diferents comarques de la Comunitat Valenciana varia entre 7,13‰ i 21,48‰.

• Les comarques amb menor taxa bruta de mortalitat són el Camp de Túria, el Baix Vinalopó i l'Horta Oest.

• Les comarques amb major taxa bruta de mortalitat són El Alto Mijares, El Rincón de Ademuz i l'Alt Maestrat.

Esperança de vida al naixement. Homes

• L'esperança de vida al naixement per als homes varia entre 77,85 i 81,02 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida per als homes són El Rincón de Ademuz, la Safor i la Ribera Alta.

• Les comarques amb majors esperances de vida per als homes són el Camp de Túria, el Baix Vinalopó i El Alto Palancia.

Esperança de vida al naixement. Dones

• L'esperança de vida al naixement per a les dones varia entre 83,60 i 86,09 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida per a les dones són El Rincón de Ademuz, la Costera i la Ribera Baixa.

• Les comarques amb majors esperances de vida per a les dones són el Camp de Túria, el Baix Vinalopó i El Alto Palancia.

Esperança de vida als 65 anys. Homes

• L'esperança de vida als 65 anys per als homes varia entre 17,30 i 19,67 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida als 65 anys per als homes són El Rincón de Ademuz, la Safor i la Ribera Alta.

• Les comarques amb majors esperances de vida als 65 anys per als homes són la Marina Alta, la Marina Baixa i el Camp de Túria.

Esperança de vida als 65 anys. Dones

• L'esperança de vida als 65 anys per a les dones varia entre 21,59 i 23,32 anys.

• Les comarques amb menors esperances de vida als 65 anys per a les dones són El Rincón de Ademuz, la Costera i la Ribera Baixa.

• Les comarques amb majors esperances de vida als 65 anys per a les dones són el Camp de Túria, el Baix Vinalopó i El Alto Palancia.


Comarca Taxa bruta
mortalitat
Esperança vida
naixement. Homes
Esperança vida
naixement. Dones
Esperança vida
a 65 anys. Homes
Esperança vida
a 65 anys. Dones
Els Ports 15,85 80,37 85,37 19,19 22,62
L'Alt Maestrat 17,04 80,30 85,28 19,16 22,59
El Baix Maestrat 9,89 80,21 85,42 19,06 22,69
L'Alcalatén 10,84 80,35 85,34 19,14 22,61
La Plana Alta 8,82 79,80 85,10 18,76 22,39
La Plana Baixa 9,01 79,79 84,92 18,67 22,24
El Alto Palancia 13,02 80,95 85,57 19,59 22,79
El Alto Mijares 21,48 80,02 85,28 18,88 22,54
El Rincón de Ademuz 20,11 77,85 83,60 17,30 21,23
Los Serranos 14,72 79,92 84,93 18,82 22,29
El Camp de Túria 7,13 81,02 86,09 19,62 23,22
El Camp de Morvedre 10,17 79,74 85,03 18,71 22,39
L'Horta Nord 8,28 79,47 85,34 18,42 22,58
L'Horta Oest 7,99 79,49 84,63 18,47 22,04
València 9,72 79,50 85,14 18,69 22,55
L'Horta Sud 8,17 79,44 84,92 18,38 22,22
La Plana de Utiel-Requena 12,06 79,66 85,05 18,66 22,37
La Hoya de Buñol 9,35 80,04 85,10 18,86 22,37
El Valle de Ayora 14,26 80,80 85,42 19,51 22,70
La Ribera Alta 9,99 78,72 84,44 17,88 21,84
La Ribera Baixa 10,70 78,96 84,23 18,09 21,71
La Canal de Navarrés 13,05 79,93 84,59 18,83 22,03
La Costera 10,13 79,21 83,98 18,21 21,46
La Vall d'Albaida 9,75 79,61 84,71 18,46 22,04
La Safor 9,86 78,54 85,10 17,86 22,46
El Comtat 11,59 79,92 85,12 18,80 22,45
L'Alcoià 10,05 80,04 84,98 18,87 22,28
L'Alt Vinalopó 9,59 79,82 84,93 18,73 22,28
El Vinalopó Mitjà 9,35 80,24 85,18 19,04 22,48
La Marina Alta 9,87 80,86 85,09 19,67 22,54
La Marina Baixa 8,43 80,88 85,36 19,65 22,74
L'Alacantí 8,53 80,17 85,48 19,07 22,78
El Baix Vinalopó 7,51 80,95 85,72 19,54 22,86
El Baix Segura 8,28 80,54 85,12 19,31 22,46Esperança de vida al naixement. Homes

Esperança de vida al naixement. Dones

NOTA METODOLÒGICA

Els indicadors demogràfics subprovincials (d'ara en avant IDS) són una operació estadística, de periodicitat anual, l'execució de la qual correspon a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme com a òrgan central d'estadística de la Generalitat.

Els IDS publicats es refereixen als fenòmens de natalitat i mortalitat i l'àmbit subprovincial considerat són les comarques. L'obtenció d'aquests, indicadors s'ha realitzat a partir de modelitzacions estadístiques. En aquest cas, els mètodes utilitzats per a obtindre'ls han sigut del tipus bayesià.

Aquests mètodes s'han utilitzat amb la finalitat d'augmentar la precisió dels indicadors, donat l'escàs nombre d'esdeveniments observats, per provindre d'una població no molt nombrosa en termes demogràfics.

Les dades utilitzades provenen dels resultats definitius del Moviment natural de la població i de les Estimacions de població. En tots els casos s'ha partit de la modelització dels esdeveniments per edat en anys complits i, si és el cas, sexe de cada una de les comarques, com a desviació del comportament de la Comunitat Valenciana, la qual s'ha pres com a base.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat