ÚLTIMES XIFRES
6 de febrer de 2019


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Quart trimestre de 2018


PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el quart trimestre de 2018 va ser del 14,3%, 2,6 punts menys que fa un any i 1,1 punts menys que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són el Vinalopó Mitjà (un 18,63% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 17,49%) i el Baix Segura (un 17,36%). Per un altre costat les comarques amb menor taxa de desocupació són els Ports (un 9,21%), l'Horta Nord (un 10,91%) i la Plana de Utiel-Requena (un 11,29%).

Respecte al trimestre anterior, en 14 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 20 comarques disminuïx. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són l'Alt Maestrat (3,75 punts) i el Baix Maestrat (2,44 punts), mentre el Rincón de Ademuz (-2,95 punts) i la Ribera Alta (-4,16 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l'any anterior en 7 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 27 comarques disminuïx. Els majors auments en la taxa de desocupació s’observen en el Baix Maestrat (1,21 punts) i l'Alt Maestrat (4,98 punts) .


Taxes d'activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Quart trimestre de 2018 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre el mateix trimestre de l´any anterior

 

 Taxa
d'activitat 
 Taxa
d'ocupació 
 Taxa de desocupació   Taxa
d'activitat 
 Taxa
d'ocupació 
 Taxa de desocupació   Taxa
d'activitat 
 Taxa
d'ocupació 
 Taxa de desocupació 
Els Ports 71,94 65,31 9,21 0,11 -0,14 0,34 0,84 0,40 0,50
L'Alt Maestrat 76,16 65,24 14,34 2,91 -0,26 3,75 4,06 -0,12 4,98
El Baix Maestrat 75,08 62,95 16,16 1,28 -0,73 2,44 0,80 -0,22 1,21
L'Alcalatén 73,73 64,19 12,93 0,68 -0,36 1,30 -0,08 0,08 -0,21
La Plana Alta 74,44 62,93 15,45 0,65 -0,28 1,12 -1,79 -1,82 0,39
La Plana Baixa 73,36 62,71 14,52 -1,03 -0,01 -1,16 -1,20 -1,43 0,53
El Alto Palancia 74,12 64,25 13,32 0,61 0,04 0,66 0,12 0,09 0,03
El Alto Mijares 74,49 64,92 12,85 0,32 -0,32 0,81 -0,08 -0,74 0,89
El Rincón de Ademuz 74,67 65,51 12,27 -1,01 1,34 -2,95 -0,15 1,41 -2,07
Los Serranos 74,90 66,03 11,85 -0,81 1,47 -2,89 -0,27 2,19 -3,23
El Camp de Túria 75,30 66,26 12,01 -0,37 1,35 -2,22 0,63 3,04 -3,32
El Camp de Morvedre 75,37 65,09 13,64 -0,28 1,67 -2,53 -0,32 2,05 -3,08
L'Horta Nord 75,47 67,24 10,91 0,49 1,91 -1,97 -1,67 2,12 -4,68
L'Horta Oest 75,08 64,07 14,67 -0,33 1,86 -2,84 -1,17 1,51 -3,30
València 75,06 65,47 12,78 -0,54 1,21 -2,22 -1,71 0,97 -3,21
L'Horta Sud 78,34 67,59 13,73 0,18 1,81 -2,11 -0,15 2,48 -3,33
La Plana de Utiel-Requena 72,14 63,99 11,29 -0,10 1,49 -2,19 -0,99 1,25 -2,91
La Hoya de Buñol 74,38 65,72 11,65 -0,32 1,25 -2,05 -0,86 1,85 -3,47
El Valle de Ayora 75,46 65,10 13,73 0,41 1,42 -1,42 -0,74 1,77 -3,15
La Ribera Alta 74,54 64,25 13,81 -1,93 1,52 -4,16 -1,49 0,74 -2,66
La Ribera Baixa 75,38 65,14 13,58 -0,55 1,10 -2,08 -0,73 1,55 -2,87
La Canal de Navarrés 75,04 64,89 13,53 -0,54 1,43 -2,52 -1,29 1,71 -3,70
La Costera 75,10 64,94 13,53 -1,18 1,14 -2,84 -1,41 2,01 -4,22
La Vall d'Albaida 74,12 65,16 12,09 -1,22 0,99 -2,73 -1,91 1,63 -4,35
La Safor 75,14 63,59 15,36 -2,04 0,23 -2,53 -2,41 0,23 -2,93
El Comtat 72,99 62,67 14,13 -1,75 -1,54 0,05 -2,04 0,32 -2,77
L'Alcoià 74,06 63,73 13,94 -1,50 -1,22 -0,10 -1,32 1,26 -3,18
L'Alt Vinalopó 74,99 63,29 15,60 -1,48 -1,39 0,19 -2,51 0,00 -2,73
El Vinalopó Mitjà 74,54 60,65 18,63 -2,18 -2,07 0,39 -3,27 -1,10 -2,00
La Marina Alta 73,28 64,58 11,87 -0,76 -1,29 0,84 -1,99 1,09 -3,78
La Marina Baixa 74,84 64,80 13,42 -0,59 -1,39 1,16 -1,12 0,92 -2,48
L'Alacantí 74,49 63,20 15,16 -1,59 -1,80 0,59 -1,73 0,24 -2,24
El Baix Vinalopó 74,83 61,74 17,49 -1,74 -1,28 -0,20 -1,97 0,57 -2,86
El Baix Segura 72,65 60,04 17,36 -1,33 -1,50 0,54 -1,78 -0,79 -0,92
COMUNITAT VALENCIANA  74,7 64,0 14,3 -0,8 0,1 -1,1 -1,5 0,7 -2,6

Pel que fa a la taxa d'activitat segons les dades de l'EPA, en el quart trimestre de 2018 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 74,7%, 1,5 punts menys que un any abans i 0,8 punts menys que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d'activitat d'acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de l'Horta Sud (78,34% de la població de 16 a 64 anys), l'Alt Maestrat (76,16%) i l'Horta Nord (75,47%) mentre que els menors valors es donen en el Baix Segura (72,65%), la Plana de Utiel-Requena (72,14%) i els Ports (71,94%).

Quant al trimestre anterior la taxa d'activitat augmenta en 10 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre disminuïx en 24 comarques. Els majors augments en la taxa d'activitat es donen en l'Alt Maestrat (2,91 punts) i el Baix Maestrat (1,28 punts) i les majors disminucions es produïxen en la Safor (-2,04 punts) i el Vinalopó Mitjà (-2,18 punts)

Pel que es referix a les variacions respecte al mateix període de l'any anterior la taxa d'activitat augmenta en 5 comarques i disminuïx en 29. L'Alt Maestrat (4,06 punts) i els Ports (0,84 punts) són les comarques on s’observen majors increments en la taxa d'activitat mentre els majors descensos s’observen en l'Alt Vinalopó (-2,51 punts) i el Vinalopó Mitjà (-3,27 punts).

Quant a la taxa d'ocupació d'acord amb les dades de l'EPA va ser del 64,0%, en el quart trimestre de 2018 per a la població de 16 a 64 anys, 0,7 punts més que fa un any i 0,1 punts més que el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d'ocupació s'obtenen en les comarques de l'Horta Sud (un 67,59% de la població de 16 a 64 anys), l'Horta Nord (67,24%) i el Camp de Túria (66,26%) i les menors en el Baix Vinalopó (61,74%), el Vinalopó Mitjà (60,65%) i el Baix Segura (60,04%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d'ocupació s'incrementa en 18 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana mentre disminuïx en 16. Els majors increments es produïxen en l'Horta Nord (1,91 punts) i l'Horta Oest (1,86 punts) i les majors disminucions en l'Alacantí (-1,80 punts) i el Vinalopó Mitjà (-2,07 punts)

Per la seva banda la taxa d'ocupació disminuïx en 7 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l'any anterior i augmenta en 27. El Camp de Túria (3,04 punts) i l'Horta Sud (2,48 punts) són les comarques on es produïxen majors increments mentre les majors disminucions es registren en la Plana Baixa (-1,43 punts) i la Plana Alta (-1,82 punts).Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 4º trimestre 2018 i el 4t trimestre 2017

Variació absoluta de la taxa de desocupació


Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
4º trimestre 2018

mapa desocupació població


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l'Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l'EPA no està dissenyada per a l'estimació d'agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en esta operació utilitza tècniques estadístiques de «xicotetes àrees» que incorporen a la mostra de l'EPA informació d'altres fonts, per mitjà de l'ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s'oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d'edat segons relació amb l'activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d'activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.


Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial