ÚLTIMES XIFRES
10 de setembre de 2019


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Segon trimestre de 2019


PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el segon trimestre de 2019 va ser del 14,4%, 1,4 punts menys que fa un any i 0,2 punts més que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són el Vinalopó Mitjà (un 18,33% de la població activa), la Safor (un 16,15%), i el Baix Vinalopó (un 16,08%). Per un altre costat les comarques amb menor taxa de desocupació són la Marina Alta (un 10,84%), l’Alt Maestrat (un 10,67%), i els Ports (un 8,80%).

Respecte al trimestre anterior, en 19 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 15 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Ribera Alta (1,80 punts), la Canal de Navarrés (1,59 punts) i la Safor (1,58 punts) mentre la Marina Baixa (-1,49 punts), el Baix Maestrat (-1,99 punts) i l’Alt Maestrat (-4,12 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, en 3 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, (l’Alt Maestrat (0,91 punts), el Rincón de Ademuz (0,33 punts) i els Ports (0,10 punts)), mentre que en 31 comarques disminueix. Les comarques amb majors descensos en la taxa de desocupació són València (-1,99 punts), el Camp de Morvedre (-2,02 punts) i l’Horta Oest (-2,25 punts).


Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Segon trimestre de 2019 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
Els Ports 70,43 64,23 8,80 -0,56 -0,38 -0,19 0,28 0,18 0,10
L'Alt Maestrat 71,77 64,12 10,67 -3,70 -0,19 -4,12 0,76 0,03 0,91
El Baix Maestrat 72,90 62,32 14,50 -2,22 -0,40 -1,99 -0,13 0,82 -1,27
L'Alcalatén 72,66 63,56 12,53 -0,47 -0,26 -0,21 -0,03 0,11 -0,19
La Plana Alta 72,47 62,17 14,22 -0,74 -0,24 -0,53 -2,52 -0,86 -1,73
La Plana Baixa 73,22 62,43 14,74 0,18 -0,55 0,96 -1,35 0,10 -1,68
El Alto Palancia 72,53 63,01 13,12 -0,78 -0,87 0,27 -0,94 -0,02 -1,09
El Alto Mijares 72,26 64,24 11,09 -1,63 -0,43 -1,38 -0,39 -0,05 -0,41
El Rincón de Ademuz 73,98 64,39 12,96 0,46 -0,65 1,43 -0,09 -0,32 0,33
Los Serranos 74,27 64,71 12,87 0,41 -0,73 1,46 -0,87 -0,10 -0,87
El Camp de Túria 74,18 64,28 13,35 -0,37 -0,92 0,81 -1,27 -0,18 -1,22
El Camp de Morvedre 75,24 64,45 14,35 0,36 -0,33 0,85 -1,07 0,63 -2,02
L'Horta Nord 75,04 65,95 12,11 0,43 -0,38 1,02 -1,31 0,10 -1,64
L'Horta Oest 74,39 63,10 15,18 -0,28 -0,64 0,53 -2,31 -0,23 -2,25
València 74,62 64,53 13,52 -0,23 -0,81 0,82 -2,33 -0,48 -1,99
L'Horta Sud 77,01 65,58 14,84 -0,47 -0,91 0,65 -1,58 -0,54 -1,02
La Plana de Utiel-Requena 72,12 63,43 12,05 -0,06 -0,56 0,71 -0,90 0,26 -1,44
La Hoya de Buñol 74,18 64,89 12,52 0,07 -0,72 1,06 -1,31 -0,12 -1,36
El Valle de Cofrentes-Ayora 74,85 63,84 14,71 -0,67 -0,86 0,38 -0,88 -0,30 -0,60
La Ribera Alta 75,45 64,14 14,98 0,46 -0,96 1,80 -1,33 0,09 -1,60
La Ribera Baixa 75,17 64,21 14,58 0,03 -0,58 0,80 -1,26 -0,24 -1,09
La Canal de Navarrés 74,93 63,95 14,65 0,38 -0,86 1,59 -1,28 -0,06 -1,36
La Costera 74,87 64,07 14,42 0,15 -0,75 1,18 -1,66 -0,06 -1,78
La Vall d'Albaida 73,74 64,12 13,05 0,23 -0,82 1,39 -1,78 -0,45 -1,46
La Safor 74,74 62,66 16,15 0,34 -0,89 1,58 -3,23 -1,98 -0,94
El Comtat 75,43 65,43 13,25 3,85 3,40 -0,09 2,36 2,70 -0,89
L'Alcoià 76,04 65,78 13,49 3,34 3,15 -0,35 2,42 2,75 -0,90
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 77,20 65,70 14,90 3,80 3,43 -0,26 2,21 2,48 -0,80
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 77,68 63,45 18,33 3,53 2,93 -0,05 2,20 1,99 -0,26
La Marina Alta 73,96 65,94 10,84 2,93 3,48 -1,23 0,73 1,89 -1,69
La Marina Baixa 76,81 66,71 13,14 2,90 3,62 -1,49 2,93 2,67 -0,17
L'Alacantí 76,30 65,19 14,57 3,00 3,03 -0,64 1,44 1,72 -0,66
El Baix Vinalopó 77,18 64,77 16,08 3,37 3,31 -0,66 2,13 2,85 -1,41
El Baix Segura / La Vega Baja 75,05 63,37 15,56 2,36 2,65 -0,91 2,27 2,71 -1,09
COMUNITAT VALENCIANA 75,1 64,3 14,4 1,0 0,7 0,2 -0,4 0,7 -1,4


Pel que respecta a la taxa d’activitat segons les dades de la EPA, en el segon trimestre de 2019 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 75,1%, 0,4 punts menys que fa un any i 1,0 punts més que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de el Vinalopó Mitjà (un 77,68% de la població activa), l’Alt Vinalopó (un 77,20%), i el Baix Vinalopó (un 77,18%), mentre que els menors valors es donen en la Plana de Utiel-Requena (un 72,12%), l’Alt Maestrat (un 71,77%), i els Ports (un 70,43%).

Pel que fa al trimestre anterior la taxa d’activitat augmenta en 21 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 13 comarques. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Comtat (3,85 punts), l’Alt Vinalopó (3,80 punts) i el Vinalopó Mitjà (3,53 punts) i les majors disminucions es produeixen en el Alto Mijares (-1,63 punts), el Baix Maestrat (-2,22 punts) i l’Alt Maestrat (-3,70 punts).

Quant a la taxa d’activitat augmenta en 11 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 23. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en la Marina Baixa (2,93 punts), l’Alcoià (2,42 punts) i el Comtat (2,36 punts) i les majors disminucions es produeixen en València (-2,33 punts), la Plana Alta (-2,52 punts) i la Safor (-3,23 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació d’acord amb les dades de la EPA va ser del 64,3%, en el segon trimestre de 2019 per a la població de 16 a 64 anys, 0,7 punts més que fa un any i que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de la Marina Baixa (un 66,71% de la població activa), l’Horta Nord (un 65,95%), i la Marina Alta (un 65,94%), i les menors en la Plana Baixa (un 62,43%), el Baix Maestrat (un 62,32%), i la Plana Alta (un 62,17%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació augmenta en 9 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 25 comarques. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en la Marina Baixa (3,62 punts), la Marina Alta (3,48 punts) i l’Alt Vinalopó (3,43 punts) i les majors disminucions es produeixen en l’Horta Sud (-0,91 punts), el Camp de Túria (-0,92 punts) i la Ribera Alta (-0,96 punts).

Per la seua banda la taxa de ocupació augmenta en 18 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 16. Els majors increments en la taxa d’ocupació es donen en el Baix Vinalopó (2,85 punts), l’Alcoià (2,75 punts) i el Baix Segura (2,71 punts) i les majors disminucions es produeixen en l’Horta Sud (-0,54 punts), la Plana Alta (-0,86 punts) i la Safor (-1,98 punts).


Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 2n trimestre de 2019 i el 2n trimestre de 2018

Variació absoluta de la taxa de desocupació


Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
2n trimestre 2019

mapa desocupació població


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en esta operació utilitza tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.


Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial