ÚLTIMES XIFRES
22 de novembre de 2019


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Tercer trimestre de 2019


PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el tercer trimestre de 2019 va ser del 14,0%, 1,4 punts menys que fa un any i 0,3 punts menys que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són la Safor (un 17,48% de la població activa), el Vinalopó Mitjà (un 16,95%), i la Ribera Alta (un 16,48%). Per un altre costat les comarques amb menor taxa de desocupació són el Alto Mijares (un 9,90%), l’Alt Maestrat (un 8,68%), i els Ports (un 8,24%).

Respecte al trimestre anterior, en 17 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 17 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són los Serranos (1,76 punts), la Vall d’Albaida (1,64 punts) i el Rincón de Ademuz (1,59 punts) mentre l’Alcalatén (-2,11 punts), la Plana Alta (-2,62 punts) i el Baix Maestrat (-2,90 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, augmenta la taxa de desocupació en l’Horta Nord (0,17 punts), mentre que en les altres 33 comarques disminueix. El Baix Segura (-2,57 punts), la Plana Alta (-2,74 punts) i la Plana Baixa (-2,74 punts) són les comarques amb majors descensos.


Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Tercer trimestre de 2019 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
Els Ports 72,42 66,45 8,24 1,99 2,22 -0,56 0,59 1,00 -0,64
L'Alt Maestrat 72,10 65,84 8,68 0,33 1,72 -1,98 -1,15 0,35 -1,90
El Baix Maestrat 73,69 65,14 11,60 0,79 2,82 -2,90 -0,11 1,47 -2,12
L'Alcalatén 73,84 66,15 10,41 1,18 2,59 -2,11 0,79 1,60 -1,22
La Plana Alta 73,91 65,34 11,60 1,44 3,17 -2,62 0,12 2,12 -2,74
La Plana Baixa 74,93 65,23 12,94 1,71 2,81 -1,80 0,55 2,51 -2,74
El Alto Palancia 74,09 65,79 11,20 1,57 2,78 -1,92 0,57 1,58 -1,46
El Alto Mijares 74,01 66,68 9,90 1,75 2,44 -1,19 -0,16 1,45 -2,15
El Rincón de Ademuz 74,38 63,55 14,56 0,40 -0,83 1,59 -1,30 -0,62 -0,66
Los Serranos 74,58 63,66 14,64 0,31 -1,05 1,76 -1,14 -0,90 -0,10
El Camp de Túria 73,82 63,60 13,84 -0,37 -0,68 0,49 -1,86 -1,31 -0,39
El Camp de Morvedre 74,50 63,57 14,67 -0,74 -0,87 0,33 -1,15 0,15 -1,50
L'Horta Nord 74,50 64,78 13,05 -0,53 -1,17 0,94 -0,48 -0,55 0,17
L'Horta Oest 74,19 62,59 15,64 -0,20 -0,51 0,46 -1,22 0,38 -1,87
València 74,17 64,06 13,63 -0,45 -0,47 0,11 -1,43 -0,21 -1,36
L'Horta Sud 75,89 64,21 15,40 -1,12 -1,37 0,56 -2,27 -1,58 -0,44
La Plana de Utiel-Requena 71,88 62,98 12,38 -0,24 -0,45 0,33 -0,36 0,48 -1,10
La Hoya de Buñol 73,95 64,03 13,41 -0,23 -0,85 0,88 -0,75 -0,44 -0,29
El Valle de Cofrentes-Ayora 74,01 63,03 14,84 -0,84 -0,82 0,14 -1,04 -0,66 -0,31
La Ribera Alta 75,64 63,17 16,48 0,19 -0,97 1,50 -0,84 0,44 -1,49
La Ribera Baixa 75,09 63,61 15,30 -0,08 -0,61 0,72 -0,84 -0,43 -0,36
La Canal de Navarrés 74,70 62,95 15,73 -0,22 -1,00 1,08 -0,88 -0,51 -0,31
La Costera 75,02 63,06 15,93 0,14 -1,01 1,51 -1,27 -0,74 -0,43
La Vall d'Albaida 74,36 63,44 14,68 0,62 -0,68 1,64 -0,97 -0,72 -0,14
La Safor 75,55 62,34 17,48 0,81 -0,32 1,33 -1,63 -1,02 -0,42
El Comtat 75,30 65,73 12,71 -0,12 0,29 -0,53 0,57 1,52 -1,37
L'Alcoià 75,95 66,08 13,01 -0,09 0,29 -0,49 0,39 1,13 -1,04
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 76,15 65,50 13,99 -1,05 -0,20 -0,91 -0,32 0,82 -1,43
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 77,01 63,96 16,95 -0,67 0,51 -1,38 0,29 1,24 -1,30
La Marina Alta 73,47 65,95 10,24 -0,48 0,01 -0,60 -0,57 0,08 -0,80
La Marina Baixa 75,87 67,10 11,56 -0,95 0,38 -1,58 0,43 0,91 -0,70
L'Alacantí 75,36 65,29 13,37 -0,94 0,10 -1,19 -0,72 0,29 -1,20
El Baix Vinalopó 77,05 65,09 15,52 -0,13 0,32 -0,56 0,48 2,07 -2,17
El Baix Segura / La Vega Baja 75,07 64,37 14,26 0,02 0,99 -1,30 1,08 2,83 -2,57
COMUNITAT VALENCIANA 74,9 64,4 14,0 -0,2 0,1 -0,3 -0,6 0,5 -1,4


Pel que respecta a la taxa d’activitat segons les dades de la EPA, en el tercer trimestre de 2019 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 74,9%, 0,6 punts menys que fa un any i 0,2 punts menys que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de el Baix Vinalopó (un 77,05% de la població activa), el Vinalopó Mitjà (un 77,01%), i l’Alt Vinalopó (un 76,15%), mentre que els menors valors es donen en els Ports (un 72,42%), l’Alt Maestrat (un 72,10%), i la Plana de Utiel-Requena (un 71,88%).

Pel que fa al trimestre anterior la taxa d’activitat augmenta en 15 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 19 comarques. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en els Ports (1,99 punts), el Alto Mijares (1,75 punts) i la Plana Baixa (1,71 punts) i les majors disminucions es produeixen en la Marina Baixa (-0,95 punts), l’Alt Vinalopó (-1,05 punts) i l’Horta Sud (-1,12 punts).

Quant a la taxa d’activitat augmenta en 11 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 23. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Baix Segura (1,08 punts), l’Alcalatén (0,79 punts) i els Ports (0,59 punts) i les majors disminucions es produeixen en la Safor (-1,63 punts), el Camp de Túria (-1,86 punts) i l’Horta Sud (-2,27 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació d’acord amb les dades de la EPA va ser del 64,4%, en el tercer trimestre de 2019 per a la població de 16 a 64 anys, 0,5 punts més que fa un any i 0,1 punts més que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de la Marina Baixa (un 67,10% de la població activa), el Alto Mijares (un 66,68%), i els Ports (un 66,45%), i les menors en la Canal de Navarrés (un 62,95%), l’Horta Oest (un 62,59%), i la Safor (un 62,34%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació augmenta en 16 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 18 comarques. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en la Plana Alta (3,17 punts), el Baix Maestrat (2,82 punts) i la Plana Baixa (2,81 punts) i les majors disminucions es produeixen en los Serranos (-1,05 punts), l’Horta Nord (-1,17 punts) i l’Horta Sud (-1,37 punts).

Per la seua banda la taxa de ocupació augmenta en 21 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 13. Els majors increments en la taxa d’ocupació es donen en el Baix Segura (2,83 punts), la Plana Baixa (2,51 punts) i la Plana Alta (2,12 punts) i les majors disminucions es produeixen en la Safor (-1,02 punts), el Camp de Túria (-1,31 punts) i l’Horta Sud (-1,58 punts).


Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 3r trimestre de 2019 i el 3r trimestre de 2018

Variació absoluta de la taxa de desocupació


Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
3r trimestre 2019

mapa desocupació població


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en esta operació utilitza tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.


Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial