ÚLTIMES XIFRES
18 de febrer de 2020


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Quart trimestre de 2019


PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el quart trimestre de 2019 va ser del 14,2%, 0,1 punts menys que fa un any i 0,2 punts més que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són el Vinalopó Mitjà (un 18,33% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 17,52%), i el Baix Segura (un 16,35%). Per un altre costat les comarques amb menor taxa de desocupació són la Plana de Utiel-Requena (un 11,30%), l’Alt Maestrat (un 10,77%), i els Ports (un 9,90%).

Respecte al trimestre anterior, en 17 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 17 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Plana Alta (3,36 punts), el Baix Maestrat (3,23 punts) i la Marina Alta (3,07 punts) mentre el Rincón de Ademuz (-2,29 punts), la Safor (-2,69 punts) i la Ribera Alta (-3,48 punts) són les comarques amb majors descensos. En l’últim any, en 17 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 15 comarques disminueix i en 2 es manté. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Marina Alta (1,44 punts), l’Horta Nord (1,31 punts) i l’Alcoià (1,11 punts) mentre el Alto Mijares (-1,07 punts), el Baix Maestrat (-1,33 punts) i l’Alt Maestrat (-3,57 punts) són les comarques amb majors descensos.


Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Quart trimestre de 2019 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
Els Ports 72,75 65,55 9,90 0,33 -0,91 1,66 0,80 0,23 0,68
L'Alt Maestrat 72,90 65,05 10,77 0,80 -0,79 2,09 -3,26 -0,19 -3,57
El Baix Maestrat 75,92 64,66 14,83 2,23 -0,48 3,23 0,83 1,71 -1,33
L'Alcalatén 75,02 65,22 13,06 1,18 -0,93 2,65 1,29 1,03 0,13
La Plana Alta 76,42 65,00 14,96 2,52 -0,34 3,36 1,99 2,06 -0,50
La Plana Baixa 75,51 65,02 13,89 0,58 -0,21 0,95 2,15 2,31 -0,63
El Alto Palancia 75,49 65,19 13,64 1,40 -0,60 2,44 1,36 0,94 0,32
El Alto Mijares 74,90 66,07 11,79 0,89 -0,61 1,88 0,41 1,16 -1,07
El Rincón de Ademuz 73,75 64,70 12,27 -0,63 1,15 -2,29 -0,92 -0,81 0,00
Los Serranos 73,94 64,74 12,44 -0,64 1,08 -2,20 -0,97 -1,29 0,59
El Camp de Túria 73,52 64,69 12,02 -0,30 1,09 -1,83 -1,78 -1,57 0,00
El Camp de Morvedre 74,59 64,70 13,27 0,09 1,13 -1,41 -0,78 -0,39 -0,37
L'Horta Nord 74,10 65,04 12,22 -0,41 0,26 -0,83 -1,37 -2,20 1,31
L'Horta Oest 74,40 64,19 13,72 0,21 1,61 -1,92 -0,68 0,12 -0,94
València 73,99 64,69 12,56 -0,19 0,63 -1,07 -1,08 -0,78 -0,21
L'Horta Sud 75,50 65,21 13,62 -0,40 1,01 -1,78 -2,85 -2,37 -0,11
La Plana de Utiel-Requena 72,23 64,07 11,30 0,35 1,09 -1,08 0,09 0,07 0,01
La Hoya de Buñol 73,78 65,06 11,83 -0,16 1,02 -1,58 -0,60 -0,66 0,18
El Valle de Cofrentes-Ayora 73,98 64,20 13,22 -0,03 1,17 -1,62 -1,48 -0,91 -0,50
La Ribera Alta 74,23 64,59 13,00 -1,40 1,42 -3,48 -0,31 0,34 -0,81
La Ribera Baixa 75,04 64,83 13,60 -0,06 1,23 -1,70 -0,34 -0,31 0,02
La Canal de Navarrés 74,45 64,22 13,74 -0,25 1,27 -1,99 -0,58 -0,67 0,22
La Costera 74,49 64,30 13,67 -0,53 1,24 -2,26 -0,62 -0,64 0,15
La Vall d'Albaida 73,82 64,23 13,00 -0,54 0,78 -1,68 -0,29 -0,93 0,91
La Safor 74,96 63,88 14,78 -0,58 1,54 -2,69 -0,17 0,29 -0,58
El Comtat 75,23 64,35 14,46 -0,07 -1,38 1,75 2,24 1,68 0,33
L'Alcoià 75,64 64,25 15,05 -0,32 -1,82 2,04 1,58 0,52 1,11
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 76,54 64,06 16,30 0,39 -1,44 2,32 1,55 0,77 0,70
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 78,12 63,80 18,33 1,11 -0,16 1,39 3,58 3,15 -0,30
La Marina Alta 74,17 64,30 13,31 0,70 -1,65 3,07 0,89 -0,29 1,44
La Marina Baixa 75,77 64,91 14,33 -0,10 -2,18 2,77 0,93 0,12 0,91
L'Alacantí 75,47 64,07 15,10 0,11 -1,22 1,73 0,98 0,87 -0,06
El Baix Vinalopó 78,05 64,37 17,52 1,00 -0,72 2,01 3,22 2,63 0,03
El Baix Segura / La Vega Baja 76,41 63,92 16,35 1,34 -0,45 2,09 3,76 3,88 -1,02
COMUNITAT VALENCIANA 75,2 64,5 14,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 -0,1


Pel que respecta a la taxa d’activitat segons les dades de la EPA, en el quart trimestre de 2019 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 75,2%, 0,5 punts més que fa un any i 0,3 punts més que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de el Vinalopó Mitjà (un 78,12% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 78,05%), i l’Alt Vinalopó (un 76,54%), mentre que els menors valors es donen en l’Alt Maestrat (un 72,90%), els Ports (un 72,75%), i la Plana de Utiel-Requena (un 72,23%).

Pel que fa al trimestre anterior la taxa d’activitat augmenta en 17 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 17 comarques. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en la Plana Alta (2,52 punts), el Baix Maestrat (2,23 punts) i el Alto Palancia (1,40 punts) i les majors disminucions es produeixen en el Rincón de Ademuz (-0,63 punts), los Serranos (-0,64 punts) i la Ribera Alta (-1,40 punts).

Quant a la taxa d’activitat, en l’any 2019, augmenta en 17 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 17. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Baix Segura (3,76 punts), el Vinalopó Mitjà (3,58 punts) i el Baix Vinalopó (3,22 punts) i les majors disminucions es produeixen en el Camp de Túria (-1,78 punts), l’Horta Sud (-2,85 punts) i l’Alt Maestrat (-3,26 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació d’acord amb les dades de la EPA va ser del 64,5%, en el quart trimestre de 2019 per a la població de 16 a 64 anys, 0,5 punts més que fa un any i 0,1 punts més que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de el Alto Mijares (un 66,07% de la població activa), els Ports (un 65,55%), i l’Alcalatén (un 65,22%), i les menors en el Baix Segura (un 63,92%), la Safor (un 63,88%), i el Vinalopó Mitjà (un 63,80%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació augmenta en 17 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 17 comarques. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en l’Horta Oest (1,61 punts), la Safor (1,54 punts) i la Ribera Alta (1,42 punts) i les majors disminucions es produeixen en la Marina Alta (-1,65 punts), l’Alcoià (-1,82 punts) i la Marina Baixa (-2,18 punts).

Per la seua banda, enguany la taxa de ocupació augmenta en 19 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, mentre que disminueix en 15. Els majors increments en la taxa d’ocupació es donen en el Baix Segura (3,88 punts), el Vinalopó Mitjà (3,15 punts) i el Baix Vinalopó (2,63 punts) i les majors disminucions es produeixen en el Camp de Túria (-1,57 punts), l’Horta Nord (-2,20 punts) i l’Horta Sud (-2,37 punts).


Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 4t trimestre de 2019 i el 4t trimestre de 2018

Variació absoluta de la taxa de desocupació


Variació absoluta de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 4t trimestre de 2019 i el 4t trimestre de 2018

Variació absoluta de la taxa d’ocupació


Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
4t trimestre 2019

mapa desocupació poblacióTaxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
4t trimestre 2019

mapa ocupació població


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en esta operació utilitza tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.


Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial