ÚLTIMES XIFRES
10 de novembre de 2020


Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
Resultats per comarques

Tercer trimestre de 2020


Efectes de la COVID-19 en indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial

Els resultats de l'enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre de 2020 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia. L'estadística d'indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial s'ha vist també afectada, ja que les seues estimacions s'obtenen sobre la base de l'EPA.

L'ocupació per a la població de 16 a 64 anys ha augmentat en 83.000 persones en el tercer trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de l'Oficina Estadística d'Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que s'aplica en l'EPA, es consideren ocupats.

D'altra banda, la desocupació, per a la població de 16 a 64 anys, ha augmentat en 30.500 persones; el que fa que es recupere el nombre d'actius en 113.500 persones i disminueix, per tant, el de les persones que estan fora del mercat de treball.

Des de les últimes setmanes del primer trimestre de 2020, s'ha produït una disminució en la grandària mostral de les primeres entrevistes de l'EPA, per la qual cosa la precisió de les estimacions pot ser inferior a l'habitual.

PRINCIPALS RESULTATS

La taxa de desocupació en la Comunitat Valenciana per a la població de 16 a 64 anys en el tercer trimestre de 2020 va ser del 17,4%, 3,3 punts més que fa un any i 0,5 punts més que en el trimestre anterior, d’acord amb les dades oferides per l’Enquesta de població activa (EPA).

Segons les estimacions obtingudes amb els models de xicotetes àrees, les comarques que presenten major taxa de desocupació són el Vinalopó Mitjà (un 21,14% de la població activa), el Baix Vinalopó (un 20,72%), i la Marina Baixa (un 20,44%). Per un altre costat les comarques amb menor taxa de desocupació són l’Alt Maestrat (un 12,63%), el Alto Mijares (un 11,62%), i els Ports (un 10,61%).

Respecte al trimestre anterior, en 26 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, mentre que en 8 comarques disminueix. Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són el Comtat (1,86 punts), el Rincón de Ademuz (1,83 punts) i els Ports (1,62 punts) mentre el Vinalopó Mitjà (-0,43 punts), el Baix Maestrat (-0,71 punts) i el Valle de Cofrentes-Ayora (-0,96 punts) són les comarques amb majors descensos. Quant al mateix trimestre de l’any anterior, en 30 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana augmenta la taxa de desocupació, en La Safor (0,01 punts) i en la Vall de Cofrentes-Ayora (-0,04 punts) es manté, mentre disminueix en la Canal de Navarrés (-0,28 punts) i en los Serranos (-1,11 punts). Les comarques amb major increment en la taxa de desocupació són la Marina Baixa (8,88 punts), la Marina Alta (6,65 punts) i l’Alcoià (6,26 punts).


Variació absoluta de la taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 3r trimestre de 2020 i el 3r trimestre de 2019

Variació absoluta de la taxa de desocupació


Taxa de desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
3r trimestre 2020

mapa desocupació població


Pel que respecta a la taxa d’activitat segons les dades de la EPA, en el tercer trimestre de 2020 per a la població de 16 a 64 anys va ser del 74,6%, 0,4 punts menys que fa un any i 3,5 punts més que en el trimestre anterior.

Les majors taxes d’activitat d’acord amb els resultats generats a través dels models de xicotetes àrees, s’observen en les comarques de l’Horta Sud (un 76,85% de la població activa), la Ribera Alta (un 76,12%), i l’Horta Nord (un 76,00%), mentre que els menors valors es donen en la Plana de Utiel-Requena (un 71,71%), els Ports (un 71,65%), i la Marina Alta (un 71,52%).

Pel que fa al trimestre anterior la taxa d’activitat augmenta en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en el Rincón de Ademuz (4,84 punts), el Comtat (4,60 punts) i el Baix Segura (4,57 punts).

Quant a la taxa d’activitat augmenta en 13 de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que disminueix en 21. Els majors increments en la taxa d’activitat es donen en l’Horta Nord (1,49 punts), la Plana Alta (1,30 punts) i València (1,22 punts) i les majors disminucions es produeixen en l’Alacantí (-2,14 punts), l’Alt Vinalopó (-2,15 punts) i el Vinalopó Mitjà (-3,03 punts).

Pel que fa a la taxa d’ocupació d’acord amb les dades de la EPA va ser del 61,6%, en el tercer trimestre de 2020 per a la població de 16 a 64 anys, 2,8 punts menys que fa un any i 2,5 punts més que en el trimestre anterior.

Segons les dades generades mitjançant els models de xicotetes àrees, les majors taxes d’ocupació s’obtenen en les comarques de l’Horta Nord (un 64,81% de la població activa), el Alto Mijares (un 64,12%), i la Plana Alta (un 64,11%), i les menors en l’Alacantí (un 59,36%), l’Alt Vinalopó (un 59,13%), i el Vinalopó Mitjà (un 58,34%).

Respecte al trimestre anterior la taxa d’ocupació augmenta en les 34 comarques de la Comunitat Valenciana. Els majors increments en la taxa d’ocupació es produeixen en l’Horta Nord (3,47 punts), el Camp de Morvedre (3,05 punts), los Serranos i l’Alacantí (2,84 punts).

Per la seua banda la taxa de ocupació a penes varia a la Ribera Alta (0,07 punts), l'Horta Nord(0,03 punts) i el Camp de Morvedre (-0.01 punts) i disminueix en les altres comarques de la Comunitat Valenciana respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Les majors disminucions en la taxa d’ocupació es produeixen en l’Alt Vinalopó (-6,37 punts), la Marina Alta (-6,51 punts) i la Marina Baixa (-7,54 punts).


Variació absoluta de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys
entre el 3r trimestre de 2020 i el 3r trimestre de 2019

Variació absoluta de la taxa d’ocupació


Taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques
3r trimestre 2020

mapa ocupació població


Taxes d’activitat, ocupació i desocupació de la població de 16 a 64 anys per comarques

   Tercer trimestre de 2020 Variació absoluta sobre
el trimestre anterior
Variació absoluta sobre
el mateix trimestre de l’any anterior

 

 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
 Taxa     
 activitat 
 Taxa     
 ocupació 
 Taxa     
 desocupació 
Els Ports 71,65 64,05 10,61 3,70 2,21 1,62 -0,77 -2,41 2,38
L'Alt Maestrat 72,61 63,44 12,63 3,39 2,11 1,24 0,51 -2,40 3,95
El Baix Maestrat 74,77 63,46 15,13 2,63 2,75 -0,71 1,09 -1,68 3,53
L'Alcalatén 74,81 64,03 14,40 3,98 2,28 1,59 0,97 -2,11 3,99
La Plana Alta 75,21 64,11 14,76 2,64 2,18 0,09 1,30 -1,23 3,16
La Plana Baixa 74,23 62,82 15,37 2,44 1,43 0,89 -0,70 -2,42 2,44
El Alto Palancia 73,22 63,24 13,63 3,19 2,25 0,72 -0,87 -2,55 2,43
El Alto Mijares 72,55 64,12 11,62 3,04 2,10 0,84 -1,46 -2,56 1,72
El Rincón de Ademuz 75,37 62,91 16,54 4,84 2,75 1,83 0,99 -0,64 1,98
Los Serranos 73,10 63,22 13,53 4,18 2,84 1,13 -1,47 -0,44 -1,11
El Camp de Túria 73,21 62,60 14,49 3,38 2,40 0,71 -0,60 -0,99 0,65
El Camp de Morvedre 75,71 63,56 16,04 3,55 3,05 -0,10 1,20 -0,01 1,37
L'Horta Nord 76,00 64,81 14,72 4,38 3,47 0,37 1,49 0,03 1,67
L'Horta Oest 74,87 61,79 17,47 2,86 2,48 -0,18 0,68 -0,79 1,82
València 75,40 62,76 16,76 3,26 2,46 0,36 1,22 -1,30 3,13
L'Horta Sud 76,85 63,43 17,46 3,01 2,64 -0,21 0,96 -0,78 2,06
La Plana de Utiel-Requena 71,71 62,16 13,31 3,76 2,62 0,95 -0,17 -0,81 0,93
La Hoya de Buñol 73,90 63,28 14,37 3,66 2,51 0,88 -0,05 -0,76 0,96
El Valle de Cofrentes-Ayora 73,40 62,54 14,80 2,43 2,75 -0,96 -0,61 -0,49 -0,04
La Ribera Alta 76,12 63,24 16,92 3,69 2,75 0,44 0,49 0,07 0,44
La Ribera Baixa 75,19 63,06 16,14 3,05 2,66 -0,14 0,10 -0,55 0,84
La Canal de Navarrés 73,54 62,17 15,45 3,29 2,54 0,34 -1,17 -0,78 -0,28
La Costera 74,52 62,05 16,73 3,25 2,35 0,49 -0,50 -1,01 0,80
La Vall d'Albaida 75,42 62,79 16,75 3,81 2,79 0,53 1,06 -0,66 2,07
La Safor 74,77 61,70 17,49 2,77 2,31 -0,03 -0,77 -0,64 0,01
El Comtat 73,54 59,93 18,50 4,60 2,47 1,86 -1,77 -5,79 5,78
L'Alcoià 74,28 59,97 19,27 4,18 2,56 1,17 -1,67 -6,11 6,26
L'Alt Vinalopó / El Alto Vinalopó 74,00 59,13 20,09 3,32 2,30 0,50 -2,15 -6,37 6,10
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio 73,98 58,34 21,14 2,39 2,19 -0,43 -3,03 -5,62 4,19
La Marina Alta 71,52 59,44 16,89 4,07 2,62 1,13 -1,95 -6,51 6,65
La Marina Baixa 74,85 59,55 20,44 3,42 2,25 0,65 -1,01 -7,54 8,88
L'Alacantí 73,23 59,36 18,93 4,35 2,84 1,00 -2,14 -5,92 5,56
El Baix Vinalopó 74,99 59,45 20,72 3,32 2,36 0,38 -2,06 -5,64 5,20
El Baix Segura / La Vega Baja 73,01 59,64 18,31 4,57 2,75 1,44 -2,06 -4,73 4,06
COMUNITAT VALENCIANA 74,6 61,6 17,4 3,5 2,5 0,5 -0,4 -2,8 3,3


NOTES METODOLÒGIQUES

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial és una operació de periodicitat trimestral que té com a objectiu produir, per al nivell comarcal, indicadors del mercat de treball basats en l’Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l’EPA no està dissenyada per a l’estimació d’agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en esta operació utilitza tècniques estadístiques de “xicotetes àrees” que incorporen a la mostra de l’EPA informació d’altres fonts, per mitjà de l’ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desplegats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.

En concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’oferixen per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.


Podeu obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial