ÚLTIMES XIFRES
10 de gener de 2020


Índex de producció industrial de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Novembre de 2019

L’Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2019 ha disminut un 1,0% sobre el mateix mes de l’any anterior. Una vegada corregit d’efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut de l'1,9%.

Diferenciant segons la destinació econmica dels bns, la variació sobre novembre de l’any passat ha sigut del -3,6% per als bns de consum, 11,1% per als d’equip, 2,5% per als intermedis i -20,0% per a energia. Corregides d’efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del -0,1% per als bns de consum, 15,8% per als bns d’equip, 5,4% per als intermedis i -19,4% per a energia.

Per branques d’activitat, experimenten creixements molt alts Material i equip elctric, electrnic, informàtic i ptic (49,7%) i Maquinria i equip (47,0%). Els principals descensos corresponen a Extractives i refinaci; energia i aigua (-19,7%), seguit d'Indstria txtil i de la confecci (-9,8%), Metallrgia i fabricaci de productes metllics (-6,7%) i Fusta (-6,5%).

En l'mbit nacional, la variació de l’índex general ha sigut del -0,5% sobre novembre de l’any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   ndex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   ndex   anual  de la mitjana e
el que va d’any
NDEX GENERAL 107,8 -1,0 1,4 1,9   108,5 -0,5 0,5
ndex secci C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 114,0 3,1 1,8 6,1   111,0 -0,8 0,7
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 94,1 -3,6 0,0 -0,1   105,0 -1,5 1,5
Béns de consum durador 103,1 -12,1 0,0 -8,3   109,6 -4,9 -1,8
Béns de consum no durador 93,1 -2,6 0,0 1,2   104,6 -1,2 1,7
Béns d’equip 125,1 11,1 4,2 15,8   122,9 3,2 2,3
Béns intermedis 121,1 2,5 2,1 5,4   108,6 -2,0 -0,9
Energia 80,6 -20,0 -1,3 -19,4   97,6 -1,2 -0,4interanual

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 107,8 -1,0 1,4 1,9
Extractives i refinació; energia i aigua 81,1 -19,7 -0,9 -18,5
Alimentació, begudes i tabac 107,4 -3,3 0,1 0,3
Indústria tèxtil i de la confecció 96,0 -9,8 -5,8 -6,2
Indústria del cuiro i del calçat 58,8 -4,2 0,6 -1,0
Fusta 123,6 -6,5 4,1 -2,0
Paper i cartó; arts gràfiques 102,6 0,2 0,0 2,9
Química 104,2 1,3 3,3 4,1
Cautxú i plàstic 112,2 -1,1 -3,7 1,7
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 104,3 0,8 5,2 3,8
Taulells 113,2 0,8 -4,9 2,9
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 112,3 -6,7 -0,2 -3,6
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 321,6 49,7 43,2 52,1
Maquinària i equip 228,5 47,0 13,0 44,8
Material de transport 93,9 -3,8 -1,7 -3,8
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 110,4 -2,2 1,9 -1,9

Nota: Estes dades sn provisionals. Les actualitzacions que es produxen desprs que les dades es publiquen per primera vegada sempre sincorporen a les sries mensuals disponibles en el portal estadstic de la Generalitat

Pot obtindres informaci ms detallada en el portal estadstic de la Generalitat (Informaci estadstica > Accs temtic > Indstria, Energia, Mineria i Construcci > Indstria > ndexs de producci industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota metodolgica

Els ndexs de producci industrial sn indicadors estadstics que tenen com a objectiu mesurar levoluci conjuntural del volum de la producci generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referncia de gener de 2018, els ndexs de producci industrial es publiquen en base 2015, donant compliment al Reglament (CE) N 1165/98 del Consell sobre les estadstiques conjunturals.

LIPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors ms representatius de la indstria valenciana a partir duna enquesta mensual especfica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. Lactualitzaci de la base ha perms la revisi i actualitzaci dels components que conformen el clcul de lndex a fi dobtindre un indicador ms representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el clcul dels nous ndexs shan usat coeficients denlla fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variaci coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de lany 2016 els ndexs es calculen prenent com a referncia la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els ndexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producci facilitats cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos ndexs sagreguen segons la frmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a lany base (2015) que es calculen en funci del pes relatiu de les branques dactivitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en lmbit regional, segons el valor de la producci.

La Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball publica mensualment els ndexs de producci industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per lInstitut Nacional dEstadstica (INE). Els ndexs publicats es refereixen a la producci industrial en general, a la indstria manufacturera (secci C de la CNAE-2009), segons destinaci econmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques dactivitat que tradicionalment han vingut utilitzant-se amb la finalitat de proporcionar informaci ms coherent amb lestructura productiva de la Comunitat Valenciana.