PADRÓ D'ESPANYOLS RESIDENTS EN L'ESTRANGER

Població espanyola resident en l'estranger

Any (a 1 de gener) Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2015 37.730 9.257 63.065 110.052 2.183.043 5,0
2016 41.267 10.215 68.255 119.737 2.305.030 5,2
2017 44.292 11.047 72.323 127.662 2.406.611 5,3
2018 46.551 11.766 75.435 133.752 2.482.808 5,4
 
2019 48.844 12.365 78.653 139.862 2.545.729 5,5
Segons sexe i edat
Ambdós sexes
Menys de 16 anys 9.722 2.771 15.633 28.126 400.168 7,0
De 16 a 64 anys 31.525 7.744 50.955 90.224 1.594.060 5,7
De 65 i més anys 7.597 1.850 12.065 21.512 551.501 3,9
Homes 24.538 6.372 39.298 70.208 1.257.650 5,6
Menys de 16 anys 5.017 1.420 7.960 14.397 205.229 7,0
De 16 a 64 anys 15.893 4.034 25.740 45.667 797.995 5,7
De 65 i més anys 3.628 918 5.598 10.144 254.426 4,0
Dones 24.306 5.993 39.355 69.654 1.288.079 5,4
Menys de 16 anys 4.705 1.351 7.673 13.729 194.939 7,0
De 16 a 64 anys 15.632 3.710 25.215 44.557 796.065 5,6
De 65 i més anys 3.969 932 6.467 11.368 297.075 3,8
 
Segons lloc de naixement
Província d'inscripció 14.013 4.120 26.095 44.228 711.931 6,2
Una altra província 4.841 1.410 5.589 11.840 108.386 10,9
Estranger 29.830 6.803 46.686 83.319 1.718.361 4,8
N/C 160 32 283 475 7.051 6,7
 
Segons país de residència
Europa 27.886 8.489 42.685 79.060 90.0159 8,8
Alemanya 4.538 1.635 6.750 12.923 160.727 8,0
Andorra 171 161 385 717 26.030 2,8
Àustria 170 56 319 545 6.026 9,0
Bèlgica 1.580 480 1.838 3.898 65.587 5,9
Dinamarca 108 57 208 373 4.913 7,6
Finlàndia 79 21 130 230 2.405 9,6
França 9.924 3.420 16.391 29.735 262.448 11,3
Grècia 37 5 52 94 1.620 5,8
Irlanda 261 77 406 744 9.653 7,7
Itàlia 686 225 1.267 2.178 24.540 8,9
Luxemburg 152 17 221 390 6.166 6,3
Noruega 318 53 377 748 6.116 12,2
Països Baixos, els 693 194 1.340 2.227 28.250 7,9
Polònia 52 32 96 180 1.984 9,1
Portugal 148 49 270 467 13.375 3,5
Regne Unit, el 4.146 964 6.637 11.747 139.236 8,4
Rússia 50 6 84 140 2.325 6,0
Suècia 381 58 452 891 10.351 8,6
Suïssa 4.207 880 5.125 10.212 121.515 8,4
Txèquia 35 36 88 159 1.520 10,5
Resta d'Europa 150 63 249 462 5.372 8,6
Àfrica 619 169 1.019 1.807 25.163 7,2
Gàmbia 0 0 0 0 1.273 0,0
Guinea Equatorial 56 19 269 344 2.451 14,0
Marroc, el 308 107 339 754 10.848 7,0
Senegal, el 48 2 50 100 1.885 5,3
Sud-àfrica 30 3 65 98 1.870 5,2
Resta d'Àfrica 177 38 296 511 6.836 7,5
Amèrica 19.178 3.366 32.426 54.970 1.553.539 3,5
Argentina, l' 6.826 860 7.573 15.259 465.666 3,3
Bolívia 309 66 1.044 1.419 16.069 8,8
Brasil, el 864 249 2.865 3.978 130.994 3,0
Canadà, el 415 94 582 1.091 17.396 6,3
Colòmbia 1.302 231 1.768 3.301 36.281 9,1
Costa Rica 110 22 164 296 8.494 3,5
Cuba 440 46 815 1.301 145.167 0,9
El Salvador 13 2 54 69 2.551 2,7
Equador, l' 2.161 221 3.369 5.751 57.960 9,9
Estats Units, els 2.784 598 4.651 8.033 157.558 5,1
Guatemala 63 12 188 263 8.947 2,9
Hondures 15 2 76 93 2.968 3,1
Mèxic 1.041 253 2.852 4.146 140.199 3,0
Nicaragua 13 17 46 76 1.833 4,1
Panamà 122 73 403 598 13.880 4,3
Paraguai 224 15 229 468 6.957 6,7
Perú, el 244 97 578 919 28.165 3,3
República Dominicana, la 251 56 538 845 26.880 3,1
Uruguai, l' 513 128 978 1.619 67.575 2,4
Veneçuela 967 197 2.646 3.810 151.915 2,5
Xile 493 125 985 1.603 65.489 2,4
Resta d'Amèrica 8 2 22 32 595 5,4
Àsia 864 249 1.831 2.944 43.504 6,8
Aràbia Saudí, l' 48 15 117 180 1.961 9,2
Emirats Àrabs Units, els 150 46 223 419 5.577 7,5
Filipines, les 52 2 105 159 4.345 3,7
Israel 31 10 69 110 4.472 2,5
Japó, el 55 21 178 254 2.879 8,8
Jordània 18 7 106 131 1.520 8,6
Pakistan, el 18 0 142 160 1.607 10,0
Qatar 41 16 125 182 1.826 10,0
Singapur 36 14 74 124 1.933 6,4
Tailàndia 39 26 41 106 1.074 9,9
Turquia 37 5 114 156 4.897 3,2
Xina, la 179 50 264 493 5.091 9,7
Resta d'Àsia 160 37 273 470 6.322 7,4
Oceania 297 92 692 1.081 23.364 4,6
Austràlia 252 88 639 979 22.010 4,4
Nova Zelanda 45 4 52 101 1.327 7,6
Resta d'Oceania 0 0 1 1 27 3,7

Font: Institut Nacional d'Estadística. Padró de Espanyols Residents en l'Extranger (PERE): explotació estadística. <http://www.ine.es> INEbase