ESTADÍSTICA D'ESPANYOLS RESIDENTS EN L'ESTRANGER RETORNATS

Baixes consulars de persones de nacionalitat espanyola residents en l'estranger

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2013 815 182 1.139 2.136 26.991 7,9
2014 1.066 226 1.746 3.038 34.477 8,8
2015 1.284 293 2.316 3.893 44.057 8,8
2016 1.811 393 3.081 5.285 56.144 9,4
 
2017 2.049 398 3.444 5.891 63.983 9,2
Segons nacionalitat prèvia
Europa 748 168 998 1.914 15.519 12,3
Unió Europea 564 141 835 1.540 12.286 12,5
Resta d'Europa 184 27 163 374 3.233 11,6
Àfrica 55 27 106 188 1.517 12,4
Amèrica del Nord 120 21 204 345 4.457 7,7
Amèrica Central i del Sud 1.025 156 1.942 3.123 39.075 8,0
Àsia 83 18 166 267 2.839 9,4
Oceania 18 8 28 54 576 9,4

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría General de Inmigración y Emigración. <http://www.empleo.gob.es>