ESTADÍSTICA DE MALALTIES PROFESSIONALS

Malalties professionals

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2013 687 228 697 1.612 16.901 9,5
2014 983 304 981 2.268 17.260 13,1
2015 1.257 402 1.122 2.781 19.138 14,5
2016 1.395 452 1.217 3.064 20.600 14,9
 
2017 1.465 444 1.449 3.358 21.049 16,0
 
Amb baixa 409 161 450 1.020 10.140 10,1
Sense baixa 1.056 283 999 2.338 10.909 21,4

Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballl. INVASSAT. <http://www.invassat.gva.es/>
         Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuario de Estadísticas del Ministerio. <http://www.empleo.gob.es/>