ESTADÍSTICA DE MALALTIES PROFESSIONALS

Malalties professionals

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2012 396 143 443 982 15.711 6,3
2013 687 228 697 1.612 16.901 9,5
2014 983 304 981 2.268 17.260 13,1
2015 1.257 402 1.122 2.781 19.138 14,5
 
2016 1.395 452 1.217 3.064 20.600 14,9
 
Amb baixa 460 158 335 953 9.886 9,6
Sense baixa 935 294 882 2.111 10.714 19,7

Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballl. INVASSAT. <http://www.invassat.gva.es/>
         Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuario de Estadísticas del Ministerio. <http://www.empleo.gob.es/>