ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS DE PRESTACIONS SOCIOECONÒMIQUES A PERSONES AMB DISCAPACITAT¹

Persones beneficiàries

 

Any (mitjana anual) Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2013 1.120 167 777 2.064 23.865 8,6
2014 1.014 149 726 1.889 21.053 9,0
2015 900 132 690 1.722 18.626 9,2
2016 814 120 653 1.587 16.902 9,4
 
2017 740 105 605 1.450 15.097 9,6
 
Segons sexe
Homes 163 10 205 378 3.937 9,6
Dones 577 95 400 1.073 11.160 9,6
Segons tipus²
Subsidi de garantia d'ingressos mínims 463 81 227 771 7.286 10,6
Subsidi per ajuda de tercera persona 18 5 49 72 744 9,7
Subsidi de mobilitat i compensació per gastos de transport 39 22 83 144 1.135 12,7
Assistència sanitària i prestació farmacèutica 265 4 312 580 7.095 8,2

Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Anuario de Estadísticas del Ministerio. <http://www.empleo.gob.es/>

¹ Estes prestacions han sigut modificades en el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que deroga la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social de Minusvàlids, passant a denominar-se Prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat.

² El total de personas beneficiàries no té per què coincidir amb la suma segons classe de prestació, ja que una mateixa persona pot rebre més d'una prestació.