ESTADÍSTICA DE DONACIONS, EXTRACCIONS I TRASPLANTAMENTS D'ÒRGANS

Trasplantaments d'òrgans a la Comunitat Valenciana

Any Trasplantaments Nombre de donants
Renals Hepàtics Cardíacs Pulmonars Pancreàtics
 
2013 235 126 21 28 0 171
2014 246 107 23 30 7 175
2015 281 143 27 35 5 206
2016 270 135 29 49 8 191
2017 335 143 36 65 11 252

Font: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Memòria de Gestió. <http://www.san.gva.es/>