COMPTES ECONÒMICS DE L'AGRICULTURA

Macromagnituds agràries (Metodologia SEC-95): valors corrents a preus bàsics

Milions d'€
Macromagnitud 2012 2013 2014 2015 2016¹
 
A- Producció de la branca agrària 2.824.140 3.168.765 3.421.521 3.360.543 3.420.798
Producció agrària 2.780.668 3.125.204 3.386.386 3.326.481 3.386.736
Producció de Béns 2.750.333 3.093.261 3.350.899 3.287.507 3.347.762
Producció vegetal 2.125.022 2.460.305 2.693.341 2.656.021 2.709.973
Arròs 37.037 32.617 38.530 39.262 38.776
Resta de cereals 9.841 12.898 4.737 9.208 5.186
Plantes industrials² 1.775 1.481 862 1.436 978
Plantes farratgeres 3.455 5.444 3.748 5.432 5.103
Hortalisses fresques 225.136 267.929 261.983 313.679 327.794
Plantes i flors 468.328 616.782 656.389 477.424 421.000
Creïlles 12.653 19.429 12.164 15.231 18.115
Fruites fresques 182.629 223.700 288.021 289.193 274.184
Cítrics 945.963 1.046.188 1.237.098 1.310.224 1.372.229
Fruites tropicals 1.320 2.132 1.518 2.334 3.732
Raïm 85.811 87.442 91.005 70.420 68.191
Vi i most 99.875 76.004 48.148 66.816 84.376
Oliva 9.462 5.617 7.237 14.334 8.773
Oli d’oliva 30.226 54.779 35.165 32.694 71.285
Altres vegetals i productes vegetals³ 11.503 7.862 6.735 8.334 10.251
Producció animal 625.311 632.956 657.558 631.486 637.790
Ramaderia 490.582 521.501 534.644 495.479 508.544
Boví 27.330 30.881 28.779 22.546 24.119
Porcí 204.782 237.752 240.174 213.628 240.028
Equí 4.170 4.025 3.861 5.005 5.531
Oví i Caprí 26.857 25.423 30.523 37.418 37.630
Aus 206.166 199.736 209.536 195.530 179.836
Altres animals 21.275 23.684 21.771 21.352 21.399
Productes animals 134.728 111.455 122.913 136.007 129.246
Llet 23.180 31.977 37.026 30.713 31.160
Ous 85.971 56.084 59.730 66.803 62.382
Altres productes animals 25.577 23.394 26.157 38.491 35.704
Producció de servicis 30.334 31.944 35.487 38.974 38.974
Activitats secundàries no agràries no separables 43.472 43.560 35.135 34.062 34.062
B- Total consums intermedis 1.101.648 1.302.527 1.282.583 1.302.074 1.286.565
C = (A-B) Valor Afegit Brut a preus bàsics 1.722.492 1.866.237 2.138.938 2.058.468 2.134.233
D- Amortitzacions(Consum de Capital Fix) 363.747 369.598 385.502 387.239 388.297
E= (C-D) Valor Afegit Net a preus bàsics 1.358.745 1.496.639 1.753.436 1.671.229 1.745.936
F- Altres subvencions 255.094 244.884 236.233 226.404 223.230
G- Altres impostos 28.891 32.072 32.914 33.425 35.965
H = (E+F-G) RENDA AGRÀRIA (Renda dels Factors) 1.584.947 1.709.452 1.956.755 1.864.209 1.933.201

Font: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Informe del Sector Agrari Valencià. <http://www.agroambient.gva.es/>

¹ Dades provisionals.

² Inclou: Remolatxa, tabac, cotó, gira-sol i altres. També s'inclouen les lleguminoses gra.

³ Inclou: Moniato, Xufa, Llavors d’hortícoles, Subproductes del vi i de l’oli i Pastos.