Visualització de contingut web

Comptes econòmics

Marc Input-Output i Comptabilitat Regional de la Comunitat Valenciana

El Marc Input-Output i la comptabilitat Regional oferix una visió global del sistema econòmic de la Comunitat Valenciana, dels sectors productius, les economies domèstiques i el sector públic, les seues interrelacions i les relacions d'estos amb l'exterior, a través de les diverses matrius que componen el Marc Input-Output i d'alguns dels comptes que integren la comptabilitat Regional de la Comunitat Valenciana, segons el marc metodològic definit en el Sistema Europeu De Comptes (SEC 1995).

  • web 1995 i 2000 disponibles en el portal estadístic peGV.
  • libro Taula Input-Output i Comptabilitat Regional de la Comunitat Valenciana 1990
  • cd Marc Input-Output i Comptabilitat Regional de la Comunitat Valenciana 1995

Comptes Econòmics de l'Administració Local. Comunitat Valenciana 

  • libro 1987, 1987-1988 

L'activitat econòmica de l'Administració Pública valenciana es representa en un conjunt coherent de quadros i operacions: S'oferixen els Comptes Econòmics de les Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana i de l'Administració Local per províncies, així com les macromagnituds econòmiques de l'Administració Local per estrats de població, per comarques i per municipis majors de 5.000 habitants.

Indicador de la renda familiar disponible per a àmbits subregionals 

Estimador sintètic aplicat a municipis i comarques, derivat d'un model que ajusta la renda disponible bruta provincial a partir d'una sèrie de variables obtingudes de l'explotació estadística de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

  • web 2010-2013 disponibles en el portal estadístic peGV