Sol·licitud d'informació estadística

Sol·licitud d'informació estadística

La sol·licitud es realitza sobre els resultats públics de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat, en el marc dels articles 39 i 41 del Decret 81/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Verify