Visualització de contingut web

Centre de Documentació i Informació Estadística

Fons documental

El fons documental inclou la producció pròpia i altres productes adquirits en règim de donació, intercanvi institucional o compra. Cobrix els aspectes següents:

  • Resultats estadístics provinents de l'activitat estadística realitzada pel Sistema Estadístic Valencià.
  • Producció estadística de l'Administració General de l'Estat (INE i ministeris) per a l'àmbit territorial valencià.
  • Producció estadística dels òrgans d'estadística de les comunitats autònomes.
  • Metodologies, classificacions i documentació de planificació.
  • Altres publicacions d'interés en matèria estadística.

Adreça

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 València

Consultes del fons documental

Atenció personalitzada prèvia cita en el telèfon 961 209 511