Enquesta de Condicions de Vida. Resultats per a la Comunitat Valenciana. Explotació extensa

Explotació extensa