Llistes a les quals es subscribix

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Llistes de subscripció disponibles:

(*) Ha de marcar almenys una llista de subscripció

 • Enquesta de població activa
 • Fluxos de la població activa
 • Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
 • Enquesta trimestral de cost laboral
 • Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social
 • Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social
 • Indicadors de confiança empresarial
 • Índexs de producció industrial
 • Índexs de preus industrials
 • Estimació del consum d'energia elèctrica
 • Indicadors d'activitat del sector servicis
 • Conjuntura de comerç exterior i intracomunitari
 • Índexs de comerç al detall

 • Padró municipal continu: Explotació estadística
 • Estadística dels noms i els cognoms de la població
 • Estimació de la població empadronada per codis postals
 • Estimacions de població
 • Estimacions de llars a nivell subprovincial
 • Censos de població i vivendes
 • Projeccions de població
 • Moviment natural de la població
 • Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat
 • Indicadors demogràfics de despoblament
 • Variacions residencials

 • Explotació del directori estadístic d'empreses
 • Indicador de la renda familiar disponible per a àmbits subregionals
 • Estadística sobre activitats d'I+D
 • Enquesta sobre innovació en les empreses
 • Indicadors d'alta tecnologia
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial
 • Enquesta industrial anual de productes
 • Principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals
 • Enquesta de consums energètics
 • Estadística estructural d'empreses: sector servicis
 • Estadística estructural d'empreses: sector comerç
 • Estadística de comerç exterior i intracomunitari

 • Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
 • Enquesta de condicions de vida
 • Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional
 • Indicadors socials

 • Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana
 • Fitxes municipals
 • Nomenclàtor

Prova de verificació