Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor

Estadística d'Estrangers amb Certificat de Registre o Targeta de Residència En Vigor. Principals resultats