Estadística d'Estudiants Universitaris. Principals Resultats