INDICADORS DE CONFIANÇA EMPRESARIAL
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANAEls indicadors de confiança empresarial (ICE) es publiquen amb periodicitat trimestral i tenen com a objectiu donar a conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Aquesta operació genera tres indicadors: un d'expectatives, un altre de situació i l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), síntesi dels anteriors. Els seus resultats es presenten desagregats per sector d'activitat, grandària de l'establiment i província.